Gå til LAZZAWEB
Tilbage til marketingordbogen

ROI definition

ROI står for Return on Investment. ROI er et udtryk for, hvor stort afkastet af en investering er. En positiv ROI er et udtryk for, at der er tjent penge på investeringen. En negativ ROI er det modsatte og derfor et udtryk for, at der er tabt penge på en investering. ROI skiller sig ud, da den kun ser på den absolutte bundlinje – profitten.

Læsetid: 1 minut

Gør brug af ROI

ROI kan bruges til stort set alle investeringer, som foretages i og uden om virksomheden. Bl.a. hvor attraktivt det er for dig at starte en ny hjemmeside, ansætte en ekstra mand, din marketingstrategi mv. 

ROI er et vigtigt investeringsbegreb, da den forventede ROI kan give en idé om, hvorvidt et markedsføringstiltag er rentabelt. Return on Investment viser hvor meget indtjening en bestemt investering vil indbringe.

Hvordan beregnes ROI?

For at beregne din ROI skal du dividere det beløb, du har tjent på en investering – din indtjening minus dine investerings omkostninger – med investeringens omkostninger og gange det med 100. Resultatet skal repræsenteres som en procentdel. Udregningen ser således ud:

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til