Gå til LAZZAWEB
Tilbage til marketingordbogen

Persona definition

Det er svært at give en enkelt, præcis definition af begrebet persona, da det kan have mange forskellige betydninger og anvendelsesmuligheder. Persona kan ses som et redskab til at forstå og forklare menneskelige adfærd og motivation, og det kan også bruges til at skabe en mere forudsigelig og effektiv kommunikation med målgrupper.
Persona-begrebet kan stamme fra psykologien, hvor det bruges til at forstå menneskelige personligheder, og det kan også have rod i marketing, hvor det ofte bruges til at segmentere og målrette kommunikation og budskaber til specifikke målgrupper.
I psykologien bruges begrebet persona ofte synonymt med rolle, og det ses som et af de elementer, der udgør en persons personlighed. En persona kan ses som et maskede, som personen bærer for at skjule deres sande jeg og især deres svagheder og usikkerheder. Personaen gør det muligt for personen at agere på en bestemt måde i offentligheden, og den hjælper personen med at skabe en forenklet og forudsigelig verden omkring sig.
I marketing og communicaton bruges begrebet persona ofte til at segmentere og målrette kommunikation og budskaber. En persona i denne forstand er en fiktiv person, der repræsenterer en bestemt målgruppe, og som kan hjælpe med at forstå hvad denne målgruppe ønsker og behøver. Personaen giver en konkret form til målgruppen, og gør det muligt at tale direk

Læsetid: 1 minut

Hvad er Persona?

Persona er et psykologisk begreb, der bruges til at beskrive den sociale rolle, som en person indtager i et samfund. Personaen er den måde, hvorpå vi viser os selv til verden, og den måde, hvorpå verden ser os. Personaen kan være en rolle, vi træder ind i, for at opnå et bestemt mål, eller den kan være den måde, vi normalt opfører os på. Personaen er ikke den samme som den person, vi er i virkeligheden, men det er den person, vi viser til verden.

Hvordan bruges Persona?

Persona er et teknisk værktøj, der bruges af udviklere til at forudsige, hvordan brugerne vil opføre sig i forskellige situationer. Persona er almindeligvis opdelt i to kategorier: personlighed og adfærd. Personlighed omfatter de fysiske og mentale egenskaber, der karakterisere en given bruger. Adfærd omfatter de handlinger, brugeren vil tage i forskellige situationer.

Hvorfor er Persona vigtigt?

Persona er vigtigt, fordi det hjælper os med at forstå, hvem vores målgruppe er, og hvad deres behov og ønsker er. Persona giver os et godt afsæt til at kommunikere med vores målgruppe på en effektiv og målrettet måde.

Persona er særligt vigtigt for virksomheder, der ønsker at styrke deres brand og kommunikation. Med en stærk persona, kan virksomhederne tale direkte til deres målgruppe, og på den måde sikre sig, at kommunikationen er effektiv.

Persona er altså en vigtig del af en virksomheds kommunikationsstrategi, og bør tages i betragtning, når der udarbejdes en kommunikationsplan.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til