Gå til LAZZAWEB
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er outsourcing?

Outsourcing er at overdrage opgaver til eksterne partnere. Outsourcing anvendes, når en organisations interne ressourcer mangler,  f.eks. i form af den ekspertise eller tid, der er nødvendig for at løse en bestemt opgave.

Læsetid: 1 minut

Hvad betyder outsourcing?

Outsourcing er et økonomisk begreb, som anvendes, når en virksomhed ikke selv har ressourcerne internt til at udføre en bestemt aktivitet, og de derfor i stedet vælger at lade en anden virksomhed klare aktiviteten for dem.

Grunde til at outsource opgaver:

  • Økonomisk giver det ikke mening at håndtere opgaven selv
  • Tredjepart har ekspertisen til at løse den givne opgave bedst muligt
  • Intern mangel på tid til at løse den givne opgave

Hvordan bruges outsourcing?

Outsourcing bruges ofte som en strategi til at reducere udgifterne til aktiviteter, som virksomheden ikke selv er ekspert i, uden at gå på kompromis med kvaliteten af en opgave. Med outsourcing har virksomheden mulighed for at lægge al fokus på deres kernekompetencer, og ikke bruge tid på aktiviteter, der ikke hører under disse kernekompetencer.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til