Gå til LAZZAWEB
Tilbage til marketingordbogen

Outreach definition

Outreach-begrebet dækker over en række aktiviteter, der sigter mod at nå ud til en gruppe mennesker med et bestemt budskab. Ofte bruges ordet i forbindelse med socialt arbejde og frivilligt arbejde, hvor der arbejdes for at nå ud til mennesker, der ikke selv har mulighed for at komme i kontakt med de relevante myndigheder eller organisationer.
Outreach-arbejde kan for eksempel være at gå ind i et boligområde for at informere beboerne om sociale ydelser, de har ret til, eller at tilbyde gratis juridisk rådgivning til mennesker, der ikke har råd til at betale for en advokat.
I socialt arbejde handler outreach ofte om at komme ud til mennesker, der ikke selv søger hjælp, for eksempel hjemløse eller mennesker, der lider af psykiske problemer. Målet med outreach-arbejdet er ofte at få mennesker i kontakt med de hjælpeorganisationer, de har brug for, og på den måde forebygge eller afhjælpe sociale problemer.

Læsetid: 2 minutter

Hvad er Outreach?

Outreach er en strategi, der bruges til at nå ud til potentielle klienter og kundeemner, der ellers ikke ville have kendskab til virksomheden eller produktet. Dette kan gøres ved hjælp af en række forskellige kanaler, herunder sociale medier, e-mail-marketing, bloggen, events og webinars.

For at få succes med outreach, skal virksomheden have klart definerede mål for, hvad de ønsker at opnå, og hvilken type kundeemner der er relevante for dem. Derefter kan virksomheden udvikle en klar strategi for, hvordan de når ud til disse kundeemner på en effektiv og målrettet måde.

Hvordan bruges Outreach?

Outreach kan bruges på mange forskellige måder, f.eks. til at nå ud til nye kunder, til at få kontakt til potentielle samarbejdspartnere eller til at få ny viden.

For at kunne bruge outreach effektivt, er det vigtigt at have en strategi og et mål for, hvad man ønsker at opnå. Dernæst skal man udvælge de relevante kanaler og kontakter, man ønsker at nå ud til.

Herefter kan man enten kontakte personerne direkte eller lave indhold, der kan nå ud til dem på de valgte kanaler.

For at sikre, at man når ud til de rigtige personer, er det vigtigt at løbende måle og analysere, hvilke kanaler og kontakter der fungerer bedst. På denne måde kan man justere og optimere sin outreach-strategi løbende.

Hvorfor er Outreach vigtigt?

Outreach handler om at nå ud til folk. Det er vigtigt, fordi det giver os mulighed for at komme i kontakt med mennesker, som vi ellers ikke ville have haft mulighed for at nå.

Det er især vigtigt for virksomheder og organisationer, der ønsker at nå et bredere publikum. Med outreach kan vi nå ud til dem, der ikke ville have fundet os på egen hånd.

Det giver os også mulighed for at komme i kontakt med mennesker, der ellers ikke ville have været interesserede i det, vi har at tilbyde. Outreach kan derfor være med til at øge vores publikum og dermed også vores indtjening.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til