Gå til LAZZAWEB
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er et marketing mix?

Et marketing mix referer til en virksomheds metoder, strategier og værktøjer i forhold til at nå potentielle kunder og skabe salg. Marketingmixet består typisk af en fælles forståelse, som begyndte som de fire P'er: Produkt, pris, promotion og place.

Læsetid: 2 minutter

Et marketing mix består af flere fokusområder som en del af en omfattende marketingplan. Det begyndte med de 4 P'er, men efterhånden som marketingdisciplinen har udviklet sig, er marketing mixet blevet udvidet til at omfatte yderligere tre elementer: Physical evidence, process and people, så det i dag typisk refereres til som de 7 P'er.

De 4 P'er

Product - Den første fase i marketingmixet er at redegøre for produktet, der er designet til at tilfredsstille kundernes behov og ønsker. For effektivt at markedsføre et produkt eller en service er det vigtigt at identificere, hvad der adskiller det fra konkurrerende produkter eller ydelser.

Price - Næst kigges der på prissætningen for produktet eller produkterne. Den afspejler, hvad forbrugerne er villige til at betale for det. Her skal der tages højde for omkostninger i forbindelse med udvikling, fremstilling, marketing og distribution – også kendt som cost-based pricing. Prissætning baseret primært på forbrugernes opfattede kvalitet af produktet er kendt som værdibaseret prissætning – value-based pricing.

Promotion - Her planlægges alle virksomhedens salgsfremmende aktiviteter. Aktiviteterne her kan omfatte annoncering, personligt salg og PR mv.

Place - I dette parameter skal der redegøres for valg af salgskanaler og distributionskanaler.

De 7 P'er

Som tidligere nævnt er marketing mixet gennem tiden blevet udvidet til de 7 P'er. De tre ekstra punkter tager sammen med de eksisterende fire en mere holistisk tilgang til marketingstrateiger, idet man overvejer alt, der kan påvirke forbrugernes perspektiv.

De tre ekstra punkter i de 7 P’er er:

  • People 
  • Physical Evidence
  • Proces

People - Her tales der om aspekter, der relateres til menneskelig interaktion i forbindelse med salg af dit produkt. Det kan for eksempel være kundeservice. Når du yder en fremragende kundeservice, skaber du en positiv oplevelse for dine kunder, og på den måde markedsfører du også dit brand. Her er der mulighed for at skabe word of mouth, da eksisterende kunde kan sprede budskabet om god service. Her kan du altså give din virksomhed en konkurrence fordel ved at rekruttere de rigtige mennesker og uddanne dit personale til at udvikle deres færdigheder.

Physical Evidence - Her er der tale om håndgribelighed. De fysiske beviser udgør det fysiske miljø, hvor en virksomhed levere en service eller sælger et produkt. Produktemballage er fysiske beviser, ligesom butikslayout og stemning.

Proces - Referer til de processer, der er involveret i at levere dine produkter og tjenester til kunden. Det omhandler også at være "let at gøre forretninger med". En god proces sikrer, at du konstant og kontinuerligt leverer den samme standard til dine kunder. Det handler for eksempel om, hvordan kunder bestiller en ordre og hvem, de taler med i løbet af salgsprocessen.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til