Gå til LAZZAWEB
Tilbage til marketingordbogen

GDPR definition

GDPR står for General Data Protection Regulation og er en EU-forordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Forordningen har til formål at forbedre databeskyttelsen for borgere i EU og sikre, at deres personlige oplysninger behandles på en sikker og forsvarlig måde. GDPR omfatter regler om indsamling, opbevaring, brug, overførsel og beskyttelse af personlige oplysninger. Forordningen giver borgerne flere rettigheder, herunder ret til at få adgang til deres egne data, ret til at få deres data slettet og ret til at gøre indsigelse mod behandling af deres data. GDPR finder også anvendelse på virksomheder, der ikke er etableret i EU, men som behandler personlige oplysninger om EU-borgere.

Læsetid: 2 minutter

Hvad er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er en EU-forordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Forordningen har til formål at forbedre databeskyttelsen for borgere i EU og sikre, at deres personlige oplysninger behandles på en sikker og transparent måde. GDPR giver borgerne flere rettigheder, herunder adgang til deres egne data, ret til at få deres data slettet og ret til at gøre indsigelse mod behandling af deres data. GDPR forbedrer også databeskyttelsen ved at stille strengere krav til virksomheder, der behandler personlige oplysninger. Virksomheder skal bl.a. have en databeskyttelsesaftale med deres databeanmledere, og de skal kunne dokumentere, at de overholder GDPR. GDPR gælder for alle virksomheder, der behandler personlige oplysninger om borgere i EU, uanset hvor virksomheden er beliggende.

Hvordan bruges GDPR?

Formålet med GDPR er at give individuelle rettigheder til personer, som er registreret i en database. GDPR giver mulighed for at få adgang til de oplysninger, som er registreret om en person, og for at få dem ændret eller slettet. GDPR forhindrer også, at personoplysninger bliver registreret uden samtykke eller uden grund.

Hvorfor er GDPR vigtigt?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er et EU-regelsæt, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Reglerne har til formål at beskytte fysiske personers data og sikre, at alle virksomheder, der behandler personlige oplysninger, gør det på en sikker og forsvarlig måde.

GDPR er vigtigt, fordi det sikrer, at vores personlige oplysninger bliver behandlet på en sikker og forsvarlig måde. Desuden giver GDPR os som borgere en række rettigheder, såsom ret til at blive glemt, hvilket betyder, at vi kan bede virksomheder om at slette vores personlige oplysninger.

GDPR er et vigtigt skridt i retning af et mere sikkert og transparent internet, og det er vigtigt, at vi som brugere tager vores egne forholdsregler for at sikre, at vores data bliver behandlet på en sikker måde.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til