Gå til LAZZAWEB
Tilbage til marketingordbogen

Forretningsplan definition

En forretningsplan er en dokumenteret plan for, hvordan man vil opnå et bestemt mål med sin virksomhed.
Forretningsplaner bruges ofte af virksomhedsejere til at tilvejebringe en struktureret plan for virksomhedens fremtidige udvikling, samt at skaffe finansiering fra investorer eller banker.
En forretningsplan indeholder typisk en oversigt over virksomhedens mål og mission, en strategisk plan for, hvordan målene skal nås, en analyse af virksomhedens styrker og svagheder, en beskrivelse af konkurrencen og en handlingsplan for, hvordan virksomheden skal positionere sig på markedet.
Forretningsplaner kan variere i længde og dybde afhængigt af formålet med planen. For eksempel, hvis planen skal bruges til at søge finansiering, vil den typisk være mere detaljeret end en intern forretningsplan, der kun skal bruges som en arbejdsdokument for virksomhedens ledelse.

Læsetid: 2 minutter

Hvad er Forretningsplan?

En forretningsplan er et dokument, der beskriver en virksomheds forretningsmål, strategier, metoder, ressourcer og finansielle forudsigelser. En forretningsplan kan også bruges til at overbevise investorer eller långivere til at investere i virksomheden.

Forretningsplanens formål er at give virksomhedsejeren et overblik over virksomhedens mål, strategier, ressourcer og hvordan disse skal bruges. Forretningsplanen fungerer også som et redskab til at kommunikere virksomhedens idéer til andre.

En forretningsplan bør indeholde en beskrivelse af virksomheden, dens mål, strategier, metoder, ressourcer og finansielle forudsigelser. Forretningsplanen skal også indeholde en risikovurdering, en forretningsmodel og en handlingsplan.

En forretningsplan kan være kort eller lang, afhængigt af virksomhedens størrelse og formål. For små virksomheder er det ofte nok at have en kort forretningsplan, der kun fokuserer på de mest vigtige aspekter af virksomheden. For større virksomheder kan det være nødvendigt at have en mere detaljeret forretningsplan.

Hvordan bruges Forretningsplan?

En forretningsplan er en plan, der beskriver virksomhedens mål og de strategier, der skal anvendes for at nå disse mål. Forretningsplanen kan også bruges til at vise virksomhedens overordnede struktur og de enkelte afdelinger og deres funktioner.

Forretningsplanen er ofte udarbejdet af virksomhedens ledelse og består af flere dele, herunder en beskrivelse af virksomheden, dens mål, strategier, forretningsmodel, markedsanalyse og en finansiel plan.

Forretningsplanen skal være fleksibel og tilpasses løbende, da virksomhedens omgivelser og forhold hele tiden ændrer sig. En forretningsplan skal derfor revideres og opdateres løbende for at sikre, at den stadig svarer til virksomhedens aktuelle behov.

Hvorfor er Forretningsplan vigtigt?

En forretningsplan er et vigtigt redskab til at sikre, at du har tænkt alle aspekter af din virksomhed igennem, før du starter den.

Det er særligt vigtigt, hvis du søger finansiering til din virksomhed, da investorer ofte vil kræve en forretningsplan, før de vil overveje at investere.

En forretningsplan kan også være nyttigt, selvom du ikke søger ekstern finansiering, da det kan give dig et overblik over dine forventninger og mål for virksomheden, og hvordan du planlægger at nå dem.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til