Gå til LAZZAWEB
Tilbage til marketingordbogen

Dwell Time definition

Dwell time er en betegnelse for den mængde tid, der er tilbage, når man har trukket sit ur eller sin computer ud af lommen, og før man sætter den tilbage igen. For en computer er dette den tid, der går fra man tænder den, til man slukker den, og for et ur er det den tid, der går fra man tager det af, til man sætter det på igen. Dwell time kan også bruges om den tid, der går fra man ser et reklameopslag, og til man klikker på det.

Læsetid: 1 minut

Hvad er Dwell Time?

Dwell time er den tid, der går, fra man begynder at kigge på et bestemt objekt, til man tager øjnene fra det igen.Objektet kan være alt fra en tekst på en hjemmeside, til en person, man møder på gaden. Dwell time kan bruges til at måle, hvor interessant et objekt er, og hvor meget tid man bruger på at kigge på det.

Hvordan bruges Dwell Time?

Dwell Time er en funktion, der findes på nogle moderne tekniske kameraer. Dwell Time gør det muligt for fotografen at indstille kameraet, så det automatisk tager et billede, når det er belyst nok. Dwell Time er især nyttigt, når man fotograferer steder, hvor der er bevægelse, f.eks. trafik eller mennesker.

Hvorfor er Dwell Time vigtigt?

Dwell time er den tid, der går, fra man begynder at konsumere indhold på en hjemmeside til man forlader den igen. Dwell time er en vigtig faktor for, hvor godt en hjemmeside ranker i søgemaskinerne, fordi det viser, hvor engageret brugerne er. Hvis brugerne forlader en hjemmeside hurtigt igen, kan det være et tegn på, at indholdet ikke er relevant for dem, og søgemaskinerne vil derfor give hjemmesiden en lavere ranking.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til