Gå til LAZZAWEB
Tilbage til marketingordbogen

Demografi betydning

Demografi er socioøkonomiske karakteristika hos en bestemt gruppe mennesker eller en befolkning. Det dækker over statistiske data, som køn, alder, religion, erhverv m.m. Det er typisk data brugt til markedsføringsindsatser.

Læsetid: 1 minut

Hvad betyder demografi?

Selve ordet "demografi" er græsk og betyder befolkningsbeskrivelse. En demografi er altså del af en befolkning, der deler en fælles faktor såsom alder, indkomst, uddannelsesniveau el. lignende. Det er et begreb, der kan anvendes inden for flere brancher, men man støder typisk på det i markedsføringssammenhænge.

Demografi og marketing

I udarbejdelsen af en marketingstrategi er er det meget nyttigt at bruge demografisk data til at lave undersøgelser på ønskede forbrugere, da det giver en virksomhed mulighed for at forstå de grundlæggende karakteristika for sit publikum og definere en ret præcis målgruppe.

I dag kombineres demografisk og psykografisk ofte for at skabe en mere effektiv marketingsstrategi. For eksempel kan data om befolkningsstørrelse og befolkningstilvækst give en virksomhed relevant information om, hvor stort et marked er, eller hvilke typer personer, virksomheden bør målrette med deres produkter. En sådan målgruppe vil være i fokus for strategien og vil derfor øge effektiviteten af enhver kampagne. osy

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til